Nature Terra - Isopod Pro Mix - substrat och mat för isopoder

  • 59 kr
I lager.
Artikelnummer: 94

En blandning av naturliga substrat och ingredienser (inklusive Kalk - Sepia) avsedd för uppfödning av isopoder (gråsuggor).
Sammansättningen av tillverkarens blandning 

Förpackningen är en blandning av alla viktiga och värdefulla ingredienser. Den är speciellt anpassad för att föda upp isopoder.

Ingredienser:
Pulveriserad kalk (Sepia)
Skämda ek blad
Ek humus (grovt och finmalen)
Tvättad jord
Sphagnum mossa
I vårt isopodsubstrat har du mer humus, jord och löv istället för mossa.
Dessutom kompletterar vi substratet med pulveriserad kalk, eftersom isopoderna behöver mycket av denna mat för att bygga rustningar. Tillsatsen av vitaminer ingår i substraten speciellt för de yngsta invånarna i terrariet. Det gör att de kan växa sig starkare snabbare för att matcha vuxna i kampen om maten.

Inte bara mat, utan också goda levnadsförhållanden:
Underlaget bibehåller lämplig luftfuktighet i terrariet. Det gör att insekter kan gräva och flytta lätt. Det ger rätt förutsättningar för liv och fortplantning.

Rekommenderas för Isopoder (gråsuggor), tusenfotingar, Skalbaggar mm.


Förpackning :

Vikten varierar beroende på fuktigheten i humus och jord
Innehåller 2000ml substrat.